MENUMENU

آنچه باید در ترجمه رعایت شود

۲۹شهریور

آنچه باید در ترجمه رعایت شود

آنچه باید در ترجمه رعایت شود

معنای ارجاعی(referential meaning) در ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در واقع همان چیزی است که به شئ، رویداد و یا ارتباط خاصی که شخص قادر به تصور و درک آن است ارجاع می شود.

ترجمه معنای سازمانی

 ترجمه معنای سازمانی آن چیزی است که اطلاعات ارجاعی را در ترجمه متون به صورت متنی منسجم گرد هم می آورد. مانند اشاره مستقیم، تکرار و یا عوامل مهم دیگر در ساختار دستوری یک متن

ترجمه معنای وضعی(situational meaning )

 

آنچه درگیر محل برقراری ارتباط، زمان، سن، جنس و مقام اجتماعی گوینده و شنونده باشد را ترجمه معنای وضعی گویند.

style سبک ترجمه »
Restructuring بازسازی »
Source language message پیام زبان مبدا »
Target Language زبان مقصد »
Natural Closest Equivalent نزدیک ترین معادل طبیعی »
Semantic components مولفه های معنایی »
core concept /explicit مفهوم اصلی »
core concept /explicit مفهوم ضمنی »
Implied concept /implicit مفهوم ضمنی »
Asymmetry عدم تقارن طبقه بندی ها »
concept of event مفهوم رویداد »
Restatement بیان کردن به گونه ای دیگر »
substituted Words واژگان جانشین »
Synonyms مترادف ها »
Opposites متضاد ها »
Figurative meanings معانی مجازی »
Primary meanings معانی اولیه »
Secondary meaning معانی ثانویه »
Terminologies اصطلاحات »
Companionship Domain امنه هم نشینی »
Collocations همنشینی واژه ها »
Combined contrast تضاد های ترکیبی »
real and unreal Semantic Similarity تشابه معنایی واقعی و غیر واقعی »
Specific words واژگان خاص »
General words واژگان عام »
Equivalence معادل یابی »
jargon واژه های اختصاصی و حر فه ای »

 

 

دپارتمان ترجمه شریف یار:

 

 

 

جهت سفارش ترجمه، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل mak.project2017@gmail.com  اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

سفارش سریع ترجمه

شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09024024920 پیامک کنید

منوی اصلی ترجمه

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييد

جهت سفارش ترجمه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09024024920 پیامک کنیدکليه حقوق محفوظ است / شریف یار 1396